Related Posts with Thumbnails
您好喔! 歡迎來到 Gie Travelism *\(^o^)/*

星期六, 9月 8

重遇長灘島(六).藍 藍 藍的海!!!今日同大綿終於趕得切起身十點前落去食早餐喇
看看早餐的
環境喔

太陽今日好落力喔,藍天藍海實在太靚喇!!!!!!!!! 忍唔住要影影影

由於中午時分實在太曬喇 我地同大綿都係搵個樹陰堆下沙先,嘻嘻
睇下大綿幾寫意

究竟大綿切緊咩,我一點都不理解


大綿攞左支水鎗去入水,等埋我呀,我又玩呀~~~~~~~

得一支水鎗,太唔公平喇,我唔同你玩

咁不如一齊玩獨木舟丫

你又自己撐左去,成日都係我幫你影相!!!!!!!!!! 嬲呀!!!!!!!!到我喇但原來好累喔.............

d水好清喔!!!!!!! 但大綿個泳姿.......

烈日當空同太陽玩左咁耐,要去飲野杯凍飲消下暑先喔

酒店總有免費凍飲小食在泳池邊提供給住客,太好了

跟住就番房沖涼梳洗,再出發去D'Talipapa食lunch喇

大綿,大綿,今日食咩好呢?

大墨魚???????

我想食呢個~~~~~~

你果隻定我果隻好呀

揀好餸就拎去隔離既Plato D'Boracay Resto煮喇

今日既午餐上桌!!!!!!!

BBQ蠬蝦

Lemon Butter 大蝦

Chilli 蟹蟹


隻蝦究竟有幾大呢?

大綿食指大動,決定落手食

我地仲係生果舖買左黃芒同青芒果,餐廳會免費幫我地雪住佢同切埋上碟喔,來原來青芒有特別食法架

青芒果就係點鼓油食喇!!!!!!!!!!