Related Posts with Thumbnails
您好喔! 歡迎來到 Gie Travelism *\(^o^)/*

星期五, 9月 7

藍天綠海宿霧 (三).從此愛上小島与大海.Part 3

岩岩發現原來呢隻油雞係難尾喔,真醜怪,而家再繼續寫可能再沒有人有興趣睇了,為了補回佢既尾,我post埋d相算唔算完成呢,就咁決定啦,呵呵呵呵呵~~~~~